20 thg 5, 2019

CƯỚP ĐOẠT CHỔ NGỒI CỦA THÍ SINH KHÁC TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC: NHÂN VĂN GÌ?

Kỳ thi TNPT Trung Học 2018
* NHÂN VĂN là gì? Nói nôm na cho dể hiều đó là GIÁ TRỊ ĐẸP ĐẼ CỦA CON  NGƯỜI.
- Ba tỉnh Sơn La, Hòa bình, Hà Giang với 222 thí sinh được nâng điểm và vào các trường đại học tốp đầu, như vậy cũng có 222 thí sinh với học lực thật không vào được các trường đại học mà mình mơ ước. Biết bao công sức, tiền của , mồ hôi, nước mắt, mơ ước, kỳ vọng bị tước đi . Vậy ai trả lại NHÂN VĂN cho các Thí sinh và gia đình các Thí sinh đó?
- Nâng điểm, sửa điểm cho các " thí sinh" mà Bố mẹ là những bọn có chức quyền, những kẻ dựa hơi chức quyền, những tên lằm tiền nhiều của....., bằng mọi giá đưa con em mình vào chính con đường mà mình từng bước đi để vươn lên ( mua bán chức quyền, làm giàu bất chính........). Khi chuyện vỡ lở, chúng im thin thít hoặc chối bai bãi là không biết gì. Vậy thì chúng có NHÂN VĂN không? Điều này tuy không nói ra nhưng cả Xã Hội này đều biết.
- Các " thí sinh"  khi được nâng điểm có cảm thấy mắc cở hoặc lương tâm cắn rứt khi ngồi nhầm chổ của THÍ SINH có điểm thật hay không? Hầu như là không!!!! Giá trị NHÂN VĂN của các " thí sinh" đó nằm ở chổ nào vậy nhỉ?
- Niềm tin của Nhân Dân vào một hệ thông giáo dục công bằng ,bền vững và khoa học, vào một chế độ trong sạch và vững mạnh sẽ ra sao, nếu có những BỘ PHẬN người ( đâu đó ở cấp cao) nhân danh NHÂN VĂN muốn xí xóa và bảo vệ những sai phạm có hệ thống vì sợ " Ném Chuột sợ vỡ bình".
- Đã là NHÂN VĂN thì hãy đề cao GIÁ TRỊ ĐẸP ĐẼ CỦA CON  NGƯỜI. Những gì PHẢN NHÂN VĂN hãy bài trừ triệt để nó. Đừng nhân danh NHÂN VĂN để phá hoại các giá trị tốt đẹp của cuộc sống đang có . Và để cho mọi người hiểu khi  TA nói về NHÂN VĂN là họ biết TA đang nói về CON NGƯỜI ĐÚNG NGHĨA.